Perelaager 2022

15.-17. juulil kogunevad alaealiste lastega perekonnad EELK laagrikeskusesse Talu, kus toimub Oleviste koguduse perelaager!

Laagripäevi sisustavad ühised perejumalateenistused ja seminarid. Seminaride ajal toimub lastele eriprogramm.

Majutus toimub tubades ja kämpingutes.

Tõotatud maa

"Usus ta asus elama tõotatud maale otsekui võõrsile, elades telkides koos Iisaki ja Jaakobiga, kes olid sellesama tõotuse kaaspärijad." (Hb 11:9)

Vanas Testamendis oli maal väga oluline tähendus ja maa oli otseselt seotud Jumala õnnistusega. Jumal tõotas anda Aabrahamile pärandiks maa, kus tema järeltulijad saavad elada ja mis on viljakandev ja hea. Kuid tal tuli asuda usus sinna elama. Meile on antud usus võimalus asuda elama vaimulikult samuti heale maale ja me tahame anda selle pärandi edasi ka oma lastele. Kui Iisraeli rahvas põgenes Egiptusest ja läks pärima tõotatud maad, siis ometi ei saanud välja läinud põlvkond seda kätte.

1Kr 10 peatükis toob Paulus välja 5 põhilist pattu, mille tõttu ei jõudnud välja rännanud rahvas tõotatud maale ja surid kõrbes: himustamine, ebajumalateenistus, hooramine, Jumala kiusamine, nurisemine. Need samad patud on ka tänapäeval sama aktuaalsed ja põhjustavad jätkuvalt hävitavaid tagajärgi paljudes perekondades ja laiemalt ühiskonnas. Laagris keskendume sellele, et kuidas pärida usus need tõotused, mida Jumal meile on tõotanud anda ja kuidas me võime oma perekondades selles heas pärandis elada.

Asukoht

EELK Laagrikeskus Talu (Saku Noortelaager) asub Tallinna piirist 11 km kaugusel, Keila jõe kaldal Saku ja Saue vahel.

Majutus toimub peamaja tubades, kämpingutes ja soovi korral telkides. Kogu laagri vältel on tagatud toitlustus ja põnev programm kogu perele.

Vaata asukohta